Sophus Michaëlis til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 26. oktober 1922

en Fortælling der fortsætter

[trykt brevhoved:] Illustreret Tidende
26. Oktbr. 1922.

Kære Henrik Pontoppidan.

Bladet er slet ikke bange for Størrelsen af Deres Fortælling, men foretrækker langt denne, selv om den strækker sig over et Par Maaneder, for korte, mere eller mindre tilfældige novellistiske Bidrag. Trods de mange Billeder, der er nødvendige for enhver illustreret Tidende, bliver der alligevel Plads nok til de skrivende Penne. Vi vil derfor være Dem meget taknemlig 2 for snart at kunne påbegynde Deres Fortælling, der gerne maa fylde tre fulde Sider hver Gang. Godt Novellestof af kortere Form er det meget vanskeligt at fremskaffe. Og en Fortælling, der fortsætter gennem en Række Numre, vil utvivlsomt tiltale Bladets faste Læsekreds i langt højere Grad.

Altsaa imødeser vi Deres Manuskript jo før jo hellere.

Deres meget hengivne
Sophus Michaëlis