Sophus Michaëlis til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ved Kløvermarken 1. 11. maj 1924

Forfattermøde i Stockholm

Ved Kløvermarken, 1, C
11. Maj 1924.

Kære Henrik Pontoppidan.

Som Æresmedlem af Dansk Forfatterforening vil De fra Sveriges Författareförening modtage en særlig Indbydelse til at overvære Det nordiske Forfattermøde i Stockholm 1.-5. Juni. Det vil være Dansk Forfatterforening en Ære og Glæde at afholde de dermed forbundne Rejseudgifter for Dem (og Ledsager), og jeg vil være Dem meget taknemlig, om De, i Tilfælde af at De vil kunne modtage Indbydelsen, venligst vil opgive mig en Tid, jeg kan træffe Dem for 2 at aftale nærmere.

Med de bedste Hilsner

Deres altid hengivne
Sophus Michaëlis