Henrik Pontoppidan til Sophus Michaëlis
12. maj 1924

en smertefuld Kæbelidelse

12.5.24.

Kære Michaëlis!

Jeg har i flere År været ude af Stand til at deltage i Sammenkomster. Endog her i mit eget Hjem må jeg i Almindelighed sidde som stum Person på Grund af en smertefuld Kæbelidelse, der hindrer mig i at tale. De vil da forstå, at jeg ikke egner mig til at repræsentere, allermindst i et fremmed Land, og at jeg derfor nødes til – meget mod min Vilje – at afslå den bebudede Indbydelse fra den svenske Forfatterforening. Det var den samme Sygdom, som i sin Tid tvang mig til at holde mig borte fra det nordiske Forfatterstævne her i Byen. Den lægger sig i det hele i Vejen for mig ved alle Lejligheder, hvor jeg gerne vil være med.

Jeg takker Dansk Forfatterforening for det elskværdige Tilbud at ville betale Rejsen, en Opofrelse, jeg dog under ingen Omstændigheder havde kunnet tage imod. […] Jeg sender Dem personlig en hjertelig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.