Vilhelm Østergaard

(1852-1928) var uægte barn af Greve Adam Gotlob Moltke (1792-1868) og voksede op hos sin mor Vilhelmine Østergaard (1825-82). Ved faderens død måtte han som 16-årig opgive at tage studentereksamen og brødføde sig selv som protokolfører på Assistenshuset. Journalist 1876-1901 fortrinsvis som litteratur- og teateranmelder ved Nationaltidende, Dagens Nyheder og Berlingske Tidende. 1894 fik han det Anckerske rejselegat og tog på den obligate Italiensrejse. 1899-1916 redigerede han Gyldendals Bibliotek med i alt 175 bind danske klassikere og skrev en Illustreret dansk Litteraturhistorie (1907) bl.a. med et afsnit om Pontoppidan. Hans skønlitterære forfatterskab er i dag upåagtet, men var stort med en folkelig og national tendens. En af hans romaner, Et Ægteskabs Historie (1883), kan måske have vakt Pontoppidans interesse med sin fremstilling af manden som den forurettede part. Fra 1903 udgav han i alt seks romaner under det længe bevarede pseudonym "Homo sum" som Pontoppidan var en indtaget læser af. K.F. Plesner skriver videre om dem Dansk Biografisk Leksikon, 2. udg.:

nu forekommer de ret ukunstneriske, uden stilistisk Præcision eller psykologisk Skarpsind; men de er en fin og erfaren, ofte nogen reaktionær Mands kloge Tale

Sammen med en anden af Pontoppidans gode bekendte, forfatteren Sophus Bauditz, og skuespillerne Olaf Poulsen og Elith Reumert udfoldede Østergaard i den uformelle klub "Evoë" "ubekymret Livslyst" (Plesner).

I 1899 blev Østergaard, som året efter Otto Borchsenius, titulær professor hvad Pontoppidan (i brev af brev af 1.7.1900) foragtfuldt kalder "professor af femte Rang".

Efter at have indledt det personlige bekendtskab i slutningen af 1890'erne1 opfordrede Østergaard forgæves Pontoppidan til at bidrage til samleværket Vort Land. Udviklingen af deres venskab er ikke velbevidnet i den bevarede brevveksling. Harry Søiberg fortæller i sine efterladte erindringer om et uanmeldt besøg Pontoppidans aflagde Østergaards i sommeren 1906; det måtte forudsætte en ganske tæt forbindelse mellem dem.

Da Gyldendals Forlag, på eget eller Pontoppidans initiativ, det véd vi ikke, efter Nobelprisen gerne vil genudgive bl.a. Det forjættede Land, blev Vilh. Østergaard indkaldt til at stå for redigeringen. Arbejdets gang kan følge i deres brevveksling fra og med 4.1.1918.

 
[1] bekendtskab: jf. brev fra Østergaard 23.7.1927. tilbage