Einar Aage Hirschsprung

f. 10.4.1869, død 13.12.1909 gik i faglige kredse under navnet Aage Hirschsprung. Han var yngste søn af tobaksfabrikanten og kunstsamleren Heinrich Hirschsprung hvis far, Abraham Marcus Hirschsprung, var indvandret fra Tyskland i 1811 for at undgå krigstjeneste under Napoleon. De var to brødre om at drive fabrikken, og det gav Heinrich god tid til at dyrke sin interesse for malerkunst, og han gjorde sit hjem til samlingssted for den generation af kunstnere der gik forud for Henrik Pontoppidans årgang, dvs. den gruppe malere Pontoppidan traf sammen med under sit første besøg på Skagen som voksen, i 1883: P.S. Krøyer, Tuxen m.m.fl.

Det er ikke meget vi véd om Aages opvækst. I 1884 blev han sendt til samme kostskole i Lausanne hvor hans brødre Oscar og Ivar var elever. Faderen har i et brev til Krøyer i 1881 betegnet den 11-årige Aage som "en doven Rad". Men allerede i 1883 tiltænker faderen i sit testamente Aage "Bogsamlingen", så han var i mellemtiden nok blevet flittigere, i alt fald til at læse. I 1891 gjorde Aage militærtjeneste, men den eneste kilde til viden herom er et fotografi fra sommervillaen Skrænten. I 1896 tog han med sin far på den store rundrejse til museer, gallerier og udstillinger rundtom i Europa: Holland, London, Paris for at slutte i Berlin og Hamborg.

Hirschsprungs flytter i 1894 fra nr. 45 i Bredgade til 1. sal i nr. 43 (det Danneskjold-Laurvigske Palæ). Her fik Aage på 2. sal sin egen lejlighed, og her begyndte han at holde hus for kunstnere og forfattere.