Otto Jespersen

(1860-1943), f. i Randers hvor faderen, justitsråd Jens Bloch J. (1813-70), var herredsfoged indtil sin død i 1870 hvorefter familien flyttede til Frederikborg hvorfra Otto Jespersen blev student. I latinskolen i Randers gik han først tre, så to klasser under Pontoppidan, men vi har ingen vidnesbyrd om at de på nogen måde omgikkes. Jespersen blev sprogmand, fra 1893 professor i engelsk og i 1897 blev han gift med en datter af Marie Oxenbølls søster Augusta der var lægekone i København, gift Djørup i hvis hus den unge Pontoppidan kom. Fra begyndelsen læste Jespersen Lykke-Per med stor begejstring, og siden lagde han som indstillende universitetsprofessor sit lod i vægtskålen til fordel for en Nobelpris til Pontoppidan.

Jespersen var gift med Pontoppidans kusine Ane Marie Djørup (1859-1937).