Henrik Pontoppidan til Tom Kristensen
Sendt fra Overgaden n. V. 15. 5. maj 1928

Forbud er Ædruelighedens værste Fjende


2. Maj 1928.
Overgaden n. V.

Kære Hr. Tom Kristensen!

Hus forbi! Jeg holder selv af et godt Glas Vin, hvad jeg aldrig har lagt Skjul på. Jeg kan altså dårligt tjene som Eksempel til Efterfølgelse i Forholdet til Alkohol, endsige fremhæve mig selv som et sådant ved at indtage den Plads i "Kongelogen", som Harald Bergstedt har reserveret mig. Jeg kan derfor ikke underskrive Deres Opråb. En Tilslutning fra et Menneske, der vitterlig ikke selv er Afholdsmand, 2 er jo uden al Betydning.

Iøvrigt deler jeg naturligvis ganske Deres og de andre Herrers Syn på det gængse Fylderi, særlig som det – ikke altid frivilligt – trives på vore Arbejdspladser. Men jeg er på den anden Side ikke i Tvivl om, at Forbud er Ædruelighedens værste Fjende. Troede jeg ikke det, skulde jeg med Glæde give Afkald på mit Glas Vin, dersom det kunde bidrage til Forbudets Gennemførelse.

Vil De være så god at hilse 3 Hr. Bergstedt fra mig og forklare ham Grunden til, at jeg ikke kan slutte mig til Deres Opråb.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Den 27. april havde Tom Kristensen opsøgt Bergstedt på Afholdsbladet. Han ville styrke sin nylige omvendelse til afholdssagen ved at danne en forening bestående af journalister og forfattere der sammen med ham skulle vende de negative energier til positive. Foreningen var ment som et modspil til den korrekte, gudelige og/eller moralske, afholdsbevægelse. Henrik Pontoppidan var altså blandt de kolleger Tom Kristensen bad underskrive opråbet. Den 4. maj havde Tom Kristensen besøgt journalisten Freilif Olsen der boede i opgang med Pontoppidan på Christianshavn og i sin tid havde været kollega med Pontoppidan på Københavns Børs-Tidende. Men vi véd ikke hvordan Tom Kristensen havde afleveret opråbet til Pontoppidan. Medunderskrivere af opråbet var Harald Bergstedt, tegneren Anton Hansen og forfatteren Aksel Sandemose. Den sidste var bagmanden og pennefører for selve opråbet. Det blev afleveret til Politikens redaktion. Men ifølge bibliotekar René Herrings research er det ikke at finde i avisens spalter, og dets ordlyd kendes ikke. Foreningen kom til at hedde "Frimændenes Forbund" (med medlemsbladet "Frimanden"), og den holdt i to år – den tid Tom Kristensen var om at skrive Hærværk (1930) der altså blev til i afholdenhed. Den første bog af Pontoppidan Tom K. anmeldte, var Drengeaar (1933).

Kilde: Jens Andersen mundtligt og i Dansende Stjerne, 1993.