K.K. Nicolaisen

(1883-1951) var gårdmandssøn fra Råsted ved Holstebro og blev lærer fra Ranum Seminarium i 1906. Hele sin tid var han dansklærer ved Ålborg kommunale skolevæsen. Ved siden af holdt han offentlige foredrag og læste op, og han var litterær medarbejder ved provinsblade og ved tidsskrifter som Illustreret Tidende og Tilskueren. Han udgav bøger om Aakjær (1913) og Skjoldborg (1918) og om de ham mere fjerntstående Johs. V. Jensen (1914) og Martin Andersen Nexø (1919). Han grundlagde og drev de "Litterære Aftener" i Ålborg, og her formåede han omsider i 1914 Pontoppidan til at holde sit foredrag om Kirken og dens Mænd. I deres brevveksling udtrykke Pontoppidan sin anerkendelse af hans indsats og bevarede brevene fra ham lige så skrupuløst som Nicolaisen naturligvis bevarede sine fra Pontoppidan. Her på netstedet er kun et snævert udvalg af brevene fra Pontoppidan lagt op.