Kirken og dens Mænd

Kirken og dens Mænd, 1914 Kirken og dens Mænd, 1984

Kirken og dens Mænd blev holdt som foredrag i Aalborg den 19. januar 1914. Det fyldigste referat blev bragt i Aalborg Venstreblad. Heraf fremgår det at foredraget afveg ganske meget fra den trykte tekst der udkom dagen efter at foredraget havde været holdt anden gang, den 6. februar i Horsens. Af særlig interesse er den ledende artikel i Aalborg Venstreblad af Gunnar Fog-Petersen.

I 1984 genudgav H.P. Rohde foredraget i et fotografisk optryk forsynet med en Indledning der refererer store dele af debatten (dog ikke Aalborg Venstreblads) og genoptrykte Pontoppidans svar på et indlæg 31.1.1914 i Hovedstaden (og i Horsens Folkeblad samme dag) fra pastor Tomasson.

Samtidens anmeldelser

Artikler og indlæg

Breve

Flere breve i anledning af foredraget kan findes i Pontoppidans kronologiske brevliste for 1914.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Kirken og dens Mænd 1914
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.