Helga og L. Chr. Eilertsen

Helga (1874-1939) var gift med den norske kaptajn L. Chr. Eilertsen (1857-1929) med hvis skib Pontoppidan berejste Norge i 1905. Hun var uægteskabelig datter af den jødiske politiker Herman Bing (1845-96) som i oktober 1884 s.m. Viggo Hørup og Edvard Brandes stiftede Politiken hvis største aktionær han var og hvis forretningsfører han blev. I den funktion blandede han sig på uvelkommen måde i de redaktionelle anliggende, og han var ikke populær blandt medarbejderne. Det var under en kort medarbejderstrejke i 1886 at Bing havde ansat Henrik Cavling. Så dennes ide om i 1905 at invitere Pontoppidans på sørejse til Norge med netop kaptajn Eilertsen ved roret har næppe været helt tilfældig.

Selv giver Pontoppidan i Familieliv en lidt anderledes fremstilling, men forskellen er nok blot den at han "springer Cavling over", ligesom Cavling i sit invitationsbrev springer Eilertsen over. Sandheden kan vel være den at det var Helga Eilertsens initiativ. Hun havde iøvrigt i sin ungdom været elev af Jeppe Aakjær hvad han nævner i sine erindringer.

Efter at Eilertsen i 1909 gik i land i København, stiftede han et Norsk Turistbureau og et varmt venskab mellem kaptajns- og forfatterparret fortsatte, også mellem de to enkefolk efter 1928/29. Pontoppidan introducerede f.eks. Dina Lea til fru Eilerten der en overgang havde hende boende hos sig i Hellerup.

Ved Eilertsens død skrev Pontoppidan et brev til Helga Eilertsen der blev (delvis) offentliggjort i en tryksag i anledning af bureauets 25 års jubilæum, Bertel Bing: Captein L. Chr. Eilertsen og Norsk Turistbureau. 1909-1934, s. 28-29.