Henrik Cavling til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Østergade 23, København. 13. maj 1905

et Bad i Døgnets Liv

[trykt:] Politiken
Redaktion
Østergade 23
Telefon 3436.

Kjøbenhavn, den 13 Maj 1905

Kjære Ven!

Det gjorde mig ondt, at Du ikke kom herind1. Du vilde have truffet et meget pænt Selskab af Professorer og Doctores, samt af literære Folk nogle Kritikere, G.B., og Din Elev og Arvtager Johannes V. Jensen, der altid er uenig med Dig og følgelig nærer blind Beundring for Dig.

Alle disse Herrer skal jo nu skrive en daglig Føljeton i det ny Format, og Medarbejdere ved denne bliver bl.a. ogsaa Bjørnson, Strindberg, 2 Arne Garborg m.fl. Drachmann bidrager foreløbig med 4 originale Noveller.

Det var mit højeste Ønske, at ogsaa Du vilde være med, baade af personlige og almindelige Grunde. Det forekommer mig, at√ der mangler noget, og noget af det Bedste, naar Du ikke ogsaa nu lejlighedsvis slutter Dig til Kresen. Endelig tror jeg, at Du selv vilde føle det som en Fornøjelse, om Du momentant ombyttede Din Afsondrethed fra Verden med et Bad i Døgnets Liv.

Der var saa mange Ting, som "Politiken" burde tilbyde Dig at skrive, og da jeg ofte har spekuleret over, hvorledes Du vilde gøre Dig uden for 3 de kære sjællandske Pløjemarker, saa kommer jeg nu med et lille Forslag:

Den 7. Juni gaar det Bergensiske Dampskibsselskabs store ny Polardamper fra Hamborg til Nordkap. Rejsen varer 11 Dage og er den komfortableste Rejse og tillige, hvad Naturskønheder angaar, den mest storslaaede i Europa. Vil Du gøre den Rejse sammen med Din Frue? Du faar fri Rejse, 2 første Klasses Billetter, frit Ophold, Tur og Retur Kjøbenhavn, Hamborg, Bergen, Trondhjem, Hammerfest og Nordkap. Dine Forpligtelser er at skrive 3 Breve i "Politiken", som betaler Dig efter Linie og højeste Takst2. Kære Ven! Skynd Dig at blive færdig med Lykke Per! Tag Din Kone under Armen 4 og rejs op til Midnatssolens Land. Du vil ikke fortryde det – og vi, der beundrer Dig paa de danske Agre, faar at se, hvorledes Du vil skildre en fremmed Egn. Du har skildret Grønland, men her skal Du faa skildre noget forunderligt uforstaaeligt Vildt og dog Skønt der minder En om selve Jordens Skabelse, og midt i disse Omgivelser befinder Du Dig paa en moderne Turistdamper med en myldrende Vrimmel af menneskelige Latterligheder. Anede Du, hvad den Rejse vilde bringe Dig af Indtryk, saa slog Du straks til, og det haaber jeg, Du gør, Hils Fru Pontoppidan!

Hils Fru Pontoppidan!
din hengivne Henrik Cavling

 
[1] herind: iflg. Politiken s.d. var der den 12. besøg af 18 herrer for at bese bladets nye presse; det er formentlig ved dette besøg, H.C. har savnet HP. Den 16. maj stod den første kronik i avisen, skrevet af Georg Brandes. tilbage
[2] højeste Takst: HP fik 10 øre per linje, som han havde fået det i 1880'erne, mens han for sine "Enetaler" i 90'erne fik 12 øre per linje. Til gengæld skrev ham fem artikler fra rejsen. tilbage