Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Hillerød. 14. maj 1905

et rigtig gloende Helvede

Frederiksborg
14d Maj 1905

Kære Ven!

Du havde ikke behøvet at friste mig med en Nordlandsrejse for at få mig til at skrive i "Politiken". Jeg veed dog intet andet Blad at henvende mig til, om jeg skulde få noget journalistisk på Hjerte, når det da ikke netop galdt Spørgsmålet om vort Forsvarsvæsen. – Jeg veed end ikke med Sikkerhed, om jeg tør påtage mig den lange Rejse. Jeg har skrantet en Del denne Vinter, stod nu sidst op efter en Lungebetændelse; og når Rejselængslen er kommen over 2 mig, har jeg derfor unægtelig mere vendt Tanken mod Syd end mod Nord. Jeg "har det med Kulde" – som man siger her på Sjælland – og drømmer vellystigt om at leve Tiden efter min Død i et rigtig gloende Helvede. Giv mig nu Lov til at overveje Sagen en Dagstid eller to; jeg kommer da ind og taler med dig.

På Forhånd Tak for Tilbudet, både fra mig og min Kone. Og en ærbødig Hilsen til din Frue.

Din hengivne
H. Pontoppidan.