Dines Pontoppidan: Tanker i Fritimer

Poesibog

Udgivet af Flemming Behrendt og Henrik Loft Nielsen, ©2006.

Digtene i denne poesibog kan efter håndskriften at dømme dateres til perioden 1834-37, da Dines Pontoppidan var stud.theol. i København. På den tid bar hans håndskrift stadig præg af den skønskrift han havde lært i skolen. Efter at han 27.4.1837 var blevet kandidat, ændredes håndskriften til en mere personlig, frigjort og "hurtig" håndskrift. Der er to indførsler af denne sene skrifttype, "I Adlers Stambog" (fra april 1837 – og den eneste prosatekst i poesibogen) og "Paa Nytaars-Morgen". De to stykker er ikke anført i registeret, hvilket betyder at de må være kommet til senere end dette, og de adskiller sig yderligere fra digtene ved at være skrevet på almindelig vis (ikke på højkant) i bogen. De er simpelthen føjet ind hvor der var ledig plads. – Dines' interesse for at skrive digte synes at være ophørt samtidig med studentertiden.

Af de 134 sider i poesibogen er et enkelt blad, siderne 11-12, klippet ud og fjernet. Ifølge registeret har der her stået et digt Til Marie.

For dem der gerne vil vide mere om de personer der optræder i "Rejsen på Landet", Dines' beretning om juleferien i Jyllinge 1835, er der tilføjet en personalhistorisk efterskrift.

"Tanker i Fritimer"

af

Dines Pontoppidan

1834

Gå til side 1.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Til min Broder

I Adlers Stambog

Roneklint i Sommeren 1834

Til Secretair Michaelsen!

"Vaager og Beder!"

Paa Nytaars-Morgen

Damsholt paa Møen!

Et Sendebrev til L.

Til min Ven Christian Prosch

Rx

Til Jane

Til Hanne

Sommermorgenen

Bøn til Fortuna

I en Stambog

Hertha

Phantasi til Hertha

I Herthas Stambog

Herthas øjne

Sendebrev til Steenløse

 

Rejsen paa Landet

Ballet og Bondepigen

Til min Moder!

I Petreas Stambog

Tanker til Emma

I min Kusines Stambog

I C's Stambog

"Den yndige Lille"

Tanker ved min Onkels Grav

Farvel til Hertha

Register