Artikler af Carl Henrik Clemmensen

  • "Henrik Pontoppidan om Georg Brandes" i Nationaltidende, Morgen 21.2.1927.
  • "Henrik Pontoppidan" i Nationaltidende 22.7.1927.
  • "Henrik Pontoppidan om sig selv", interview i Dagens Nyheder/Nationaltidende 23.7.1927.
  • "Henrik Pontoppidan fejres i Svendborg" i Dagens Nyheder/Nationaltidende 25.7.1927.
  • "Sensations-Roman af Henrik Pontoppidan", forhåndsomtale af Mands Himmerig, i Dagens Nyheder/Nationaltidende 18.10.1927.
  • "Henrik Pontoppidan og Forsvaret" i Dagens Nyheder/Nationaltidende 1.1.1929.
  • "Henrik Pontoppidan angriber Københavns Universitet" i Aftenbladet 29.5.1929.
  • "Hos Henrik Pontoppidan – den store Ensomme" i B.T. 22.7.1937.
  • Interview med forfatteren Knud Sønderby i Berlingske Aftenavis 8.6.1943.
  • Reportage-nekrolog i B.T. 23.8.1943.