Carl Henrik Clemmensen

(1901-43) var søn af journalisten og forfatteren C.A. Clemmensen (1869-1937) som Pontoppidan havde så meget respekt for at han gav hans søn en enestående særstilling som reporterende journalist1. Carl Henrik Clemmensen er den eneste der har fået lov at bringe ucensurerede interviews med Pontoppidan. Han blev student i 1919 og samme år, sideløbende med at han på universitetet tog filosofikum, medarbejder bl.a. ved Nationaltidende (siden Dagens Nyheder). Ni dage efter Pontoppidans død blev Clemmensen myrdet af danske SS-folk.

 
[1] særstilling: Iflg. Jeppesen 1951 s. 39 var Clemmensen sen. "hans gode Ven". tilbage