De Dødes Rige

1. udgave (A-udgaven) i fem bind udkom 1912-16. Alle fem bogtitler havde som overskrift: En Fortælling-kres af Henrik Pontoppidan. Se titelblad til A I.

A Ia:Torben og JytteUdkom i tre oplag fra 9.11. til 23.12.1912
A Ib:Torben og Jytte, 4. oplagudkom 15.3.1916. Heri en lang række mindre rettelser.
A II:StoreholtUdkom 29.11.1913
A III:Toldere og SyndereUdkom 12.12.1914
A IV:Enslevs Død Udkom 15.12.1915
A V:FavsingholmUdkom 20.12.1916

Hans Tegners illustrationer på skillebladene vises ved begyndelsen af hvert kapitel, og hans omslagskompositioner ved hvert binds første kapitel. Se den samlede samlede oversigt over illustrationerne.

Forarbejder:

Følgende forarbejder er tilgængelige her på netstedet:

  • Fortællingen "En Forhistorie", i Tilskueren okt. 1910, udgør i omarbejdet form størsteparten af kapitel I af Torben og Jytte.
  • Fortællingen "Søren Smed og hans Sønner", i Arbejdernes Jule-Album 1905, indgik i omarbejdet form i kapitel I i Storeholt.
  • Fortællingen "Smeden i Enslev. En Beretning", der blev trykt i Illustreret Tidende i tre numre i september 1913, blev i omarbejdet form til kapitel I i Storeholt. Omarbejdelserne er vist i fodnoter til "Smeden i Enslev".

Omarbejdelser og senere udgaver:

Tilgængelig her på netstedet er:

2. udgave (B-udgaven) i to bind udkom 19.9.1917. Romanen er nu opdelt i otte "bøger", fire i hvert bind, med titlerne:

"Torben og Jytte" (I, s. 5-158)
"Søren Smed og hans Æt" (I, s. 159-245)
"Storeholt" (I, s. 246-351)
"Toldere og Syndere" (I, s. 352-436)
"Den ellevte Time" (II, s. 5-127)
"Vandrepræsten" (II, s. 128-203)
"Enslevs Død" (II, s. 204-239)
"Favsingholm" (II, s. 240-402)

I overensstemmelse med Pontoppidans og Vilh. Andersens praksis bruges på dette netsted betegnelsen "De Dødes Rige" (ikke "De dødes Rige") og forkortelsen DDR.

3. udgave (C-udgaven) udkom først 19.2.1919, skønt der på titelbladet er angivet 1918. Der er tale om et nysat optryk af 2. udgaven på 315+289 sider, dog iflg. HPF "med adskillige rettelser af ord og udtryk, i retskrivning og tegnsætning, formentlig foretaget i korrekturen af HP selv".

4. udgave (D-udgaven) udkom 12.7.1922. Der er tale om et nysat optryk af 3. udgave på 316+292 sider, iflg HPF "med mange, også ret omfattende, ændringer".

Denne var sidste udgave i Pontoppidans levetid. En 5. nysat udgave udkom i 1948; en 6. udgave i 1965 var gennemgået af Esther og Thorkild Skjerbæk der bragte teksten i overensstemmelse med 4. udg. Ændret til 1948-retskrivning som 7. udgave i 1983, optrykt (8. udgave) i Gyldendals Bogklub i 1986. 9. udgave fra 1992 i Gyldendals Tranebøger er forsynet med efterskrifter af Thorkild Skjerbæk. I 2014 udsendtes en 10. udgave i ét bind med forord af Jens Smærup Sørensen.

Flere oplysninger om oplag, tekstændringer etc. findes i bibliografien HPF og i Skjerbæks efterskrift.

Synoptisk oversigt over indholdet af de forskellige udgaver af De Dødes Rige.

Et par breve fra romanen er lagt op særskilt:

  • Fru Mercks brev til Fru Abildgaard i Toldere og Syndere
  • Stine Vestrups brev til manden i Enslevs Død.

Andre sekundære tekster først nævnt efter forfattere, derefter kronologisk

Kronologisk fortegnelse:

Anden litteratur om De Dødes Rige:

Klaus P. Mortensen: "Forfærdende Landskabs Helvede". (Om Herman Bangs Stuk og De Dødes Rige) i Flemming Lundgreen-Nielsen (red.): København læst og påskrevet. Hovedstaden som litterær kulturby. Forlaget Tusculanum 1998.

De Dødes Rige blev i 1980 udsendt af Danmarks Radio i en radiodramatisering i ti dele af Jørgen Ljungdalh; i 1986 tv-filmatiseret i Vesttyskland (se http://www.imdb.com/title/tt0092103/)

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
A-udgaven (1912-16). Fem bind: Torben og Jytte, Storeholt1, Toldere og Syndere, Enslevs Død, Favsingholm
B-udgaven (1917). To bind: De dødes Rige I, De dødes Rige II
D-udgaven (1922). To bind: De dødes Rige
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.

 
[1] KBs dublet af Storeholt ligger her. tilbage