Anmeldelser af Fra Hytterne

(kronologisk)

Første udgave 1887:

  • usigneret [Otto Borchsenius] i Morgenbladet 5.5.1887.
  • Edvard Brandes i Politiken 15.5.1887.
  • C.E. Jensen i Social-Demokraten 18.5.1887.
  • Erik Skram i Tilskueren juni-juli 1887.
  • David af Wirsén i Vårt land 30.7.1887.
  • Gustaf af Geijerstam i Nya Pressen 28.9.1887.
  • Niels Møller i Illustreret Tidende 22.1.1888.
  • Anonym (Aurelie N. [Netterstøm?]) i Kvindebladet "Hvad vi vil" 1.6.1889.

Anden udgave 1905:

  • usigneret [Otto Borchsenius] i Dannebrog 19.4.1905.