Anmeldelsert af "Fra Hytterne"

Anmeldelser af Fra Hytterne

anonym i Morgenbladet den 5.5.1887:

Det var, som om der var gaaet en Smule literær Hovedstadssmitte i hans oprindelig saa sunde Rusticus-Blod, og som om han var fjærnere end nogen Sinde fra det Haab, der med Rette næredes til hans store Begavelse, nemlig at han en Gang skulde give os en af Sol og Sundhed, af Livsmod og Livsfriskhed struttende Bonderoman.

læs hele anmeldelsen her

 

C.E. Jensen i Social-Demokraten 18.5.1887:

Pontoppidan faar med Schandorph dele Fortjenesten af at have splittet Bonderomantikkens blaa Dunst med Virkelighedens fulde, skarpe Dagslys. Men de tos Kunst er for øvrigt af højst forskellig Art. Schandorph beskriver omstændelig, detailleret: hans Bøger vil være et solidt Fond af kulturhistorisk Kundskab om vor Tids Bondeliv. Pontoppidan er det udsøgte og nænsomme Ordvalgs Mand, han stræber at give sin Stil gennemsigtig Aktualitet og flydende Prægnans. Schandorph virker ved en drøj Komik; Pontoppidan smyger sig ind i Læserens Sind med stemningsvækkende Vemod og elegant tilslebet Satire.

læs hele anmeldelsen her