Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Firenze, Italien. 4. december 1892

lade Bogen udkomme som den er

Søndag
4de Decb 92.
Cas Nardine
Piazza Duomo 7.
Firenze.

Kære Hr. Philipsen!

Jeg har villet vente med at skrive til Dem, indtil jeg havde modtaget Korrektur af 17de Ark, så jeg kunde meddele Dem, at mit Arbejde med Bogen var fuldstændig afsluttet. Men trods al min Telegraferen har jeg til Dato endnu√ – ikke modtaget det 17de Ark. Jeg var bange for, at dette Ark måske var gået tabt under Forsendelsen, og for en Sikkerheds Skyld telegraferede jeg i Onsdags til Trykkeriet: "Endnu ikke modtaget syttende". Jeg modtager i Dag et Brevkort1 fra Trykkeriet, hvoraf jeg kan forstå, at Telegrammet er blevet forvansket på Vejen til København; men Brevkortet meddeler ikke et Ord om Grunden til, at jeg 2 – trods mit udtrykkeligt og gentagne Gange fremsatte Ønske – ikke har fået 17de Ark tilsendt.

Jeg skrev i sin Tid2 til Dem fra Siena, at på Slutningen (de sidste Ark) behøvede jeg ingen Korrektur. Men hvad Grund kan der være til at tilbageholde Korrekturer, sålænge Slutningen ikke foreligger? Og 17de Ark kunde jeg have haft her for længe, længe siden. Denne Korrekturforsendelse behøvede aldeles ikke at forhale Udgivelsen; og i hvert Fald – hvad jeg hele Tiden har udtalt – var det vigtigere, at Bogen blev helt færdig fra min Hånd, end at den udkom et Par Dage før eller senere.

Men nu må jeg vel stille mig tilfreds og lade Bogen udkomme som den er, – og jeg vil da sige, at jeg gør det uden store Bekymringer; det er ikke nogen god Bog; men jeg troer ikke, jeg kunde gøre den meget bedre, hvormeget Tid jeg end havde givet mig til den; – dårlig er den heller 3 ikke; alt i alt er jeg ret vel tilfreds med den.

Dersom De nu skulde lade Bogen udkomme får jeg vel nok et indb. Expl. sendt herned. Af mine andre Friexpl. vilde jeg gærne have et Expl sendt til følgende Mennesker, – og måske kan jeg få Dem til at indsende Bøgerne for mig, da det bliver temmelig besværligt at få dem alle sendt hertil og tilbage igen til Danmark.

P. Holst (et indb. Expl.)
Fru Marie Pontoppidan (et brunligt indb. Expl. Pileallé 7 F.)

[Her begynder en klamme ude til højre med tekst lodret opad:] uindbundne Expl.

Dr. med Erik Pontoppidan.
Boghdl. Valdemar Pontoppidan3 (Niels Hemmingsensgade 4)
Dr. Edv. Brandes.
Dr. G. Brandes.
Dr. phil. Fr. Winkel-Horn
Gustav Esmann
Johannes Jørgensen
Forf. Axel Lundegård (Villagatan 16, Stockholm)

[Klammen sluttede opr. her, men er så forlænget til at omfatte de to næste personer:]

Maleren Johan Rohde, Hav Nyhavn 22
Grosserer Alb. Berendsen.

Fru Emmy Drachmann4 (Gl. Kongevej ? et indb. Expl)
Fru Signe Cavling5, Vesterbrogade, et indb. Expl.
Fru Justitsrådinde Kofoed6, Gl. Kongevej 141, et indb. Expl.

Måske overstiger de indb. Expl i Antal, 4 hvad De har jeg er vant til at få hos Dem; men Indbindingen kan jeg jo betale extra. Jeg har jo i Forvejen en lille Regning hos Dem, som det nu vilde være rigtigst at få afgjort, når vi nu skal gøre vort pengelige Mellemværende op. (Jeg fik nemlig en Bog hos Dem sidste Januar, en tysk Anatomi, som jeg endnu ikke har betalt).

– – Men nu skal jeg ikke gøre mit Brev længere; De har rimeligvis travlt i denne Tid, og selv har jeg også travlt.

Jeg ønsker, at De nu vil få lidt Fornøjelse af "det forjættede Land"; i Publikums Smag falder Bogen dog næppe.

Med venlige Hilsner

Deres hengivne
H Pontoppidan

Dersom De har tiltænkt mig Friexpl. af Mulds 2d Opl. vil jeg gærne have et indb. Expl. sendt til

Fru Marie Pontoppidan (Pileallé 7 F)
Fru Kofoed, Gl.Kongevej 141

Indbindingen på min egen Bekostning!

 
[1] Brevkort: kendes ikke. tilbage
[2] i sin Tid: brev 31.10.1892. tilbage
[3] Valdemar Pontoppidan: HPs bror, boghandleren: tilbage
[4] Emmy Drachmann: (1854-1928), Holger Drachmanns kone fra 1879-1903. tilbage
[5] Signe Cavling: Henrik Cavlings kone, f. 1853. Ægteskabet blev opløst, og Cavling giftede sig anden gang i 1921. tilbage
[6] Justitsrådinde Kofoed: HPs svigermor. tilbage