Johan Gudmand Rohde

(1.11.1856-18.2.1935), maler og designer. Købmandssøn fra Randers. Blev 1866 klassekammerat med Pontoppidan i Randers Latinskole og konfirmeret 7.4.1872 på samme hold som ham. I skolen var de blevet adskilt da Henrik dumpede fra II. til III. klasse, men da Johan så også sad over, fra V. til VI studerende klasse, kom de to fra skoleåret 1871-72 igen på samme klassetrin, og de var det følgende år sammen i skoleforeningen/"elevsamfundet" Valhal.

"Jeg studerede først Medicin, tog medicinsk Forberedelseseksamen og aftjente min Værnepligt som Underlæge. Men saa brød jeg paa Pontoppidans Raad af og blev Maler."

Blandt Rohdes venner var malerægteparret Agnes og Harald Slott-Møller, og da Rohde tog initiativ til dannelsen af Den frie Udstilling 1891, støttede de det ivrigt og var med blandt stifterne. Men de tos fælles stræben mod et stilsøgende, intellektuelt maleri bragte dem senere i 1890'erne i opposition til de øvrige medlemmer, hvilket resulterede i et brud med Den frie Udstilling i 1900.

Gift 18.10.1903 med Asa Zöylner

Faderen hed Hermann Peter Rohde (jf. H.P.Rohde), moderen Ane Marie Schmidt.

Kilder: Konfirmationsprotokol, Landsarkivet i Viborg (mikrofilm i RLA) / 1929 Dumreicher / Familieliv, s. 68-69 hvor bl.a. deres venskab skrives tilbage til syvårs-alderen.

"I Onsdags, passerende Fredericia, saa jeg en Mand fra Ryggen, med et Par kæmpestore Vattotter i Ørene; "det maa være Rohde", sagde jeg til mig selv, og da jeg fik ham drejet om, saa var det ogsaa ganske rigtigt vor gamle Ven, paaklædt fuldkommen som en engelsk Gentleman i blaat Cheviot og sort rundpullet Hat à 10 Kr – han maa igen have solgt en Forfatter til Frederiksborg-Musæet." Erik Henrichsen i brev til HP 5.10.1913.