Gustav Esmann

Gustav Esmann (1860-1904) var søn af en omrejsende officersfamilie og endte efter otte år i Viborg som student fra Odense i 1877. Han begyndte at læse jura men hurtigt også at skrive, og journalistisk fandt han fodfæste i kredsen omkring den tre år ældre Herman Bang, hvortil den en smule yngre Peter Nansen allerede havde sluttet sig. Mens forholdet til Bang mest bestod i at den altid økonomisk nødlidende Esmann lånte penge, blev forholdet til Peter Nansen noget tættere, og det bragte i oktober 1884 Esmann med ind på det nystiftede Politiken hvor han skrev og et par år også skulle foregive at redigere. I 1888 gik han over til den Ferlewske Presse hvor Herman Bang virkede, og her blev han en fremtrædende teaterkritiker. Også hans eget forfatterskab udviklede sig i den retning. Af de i alt 19 stykker han skrev, har Den kære Familie fra 1892 overlevet.

Esmann var en ferm og elegant skribent, og Pontoppidan roste ham svært for et af hans skilderier. I Pontoppidan flanørår kom de personligt hinanden så tæt at de blev dus, og Pontoppidan sendte ham i 1892 et personligt eksemplar af Det forjættede Land.

Personligt levede Esmann ganske vildt, og hans erotiske levned bragte han i karambolage med vennerne; således trakterede han i 1894 opsigtsvækkende Edv. Brandes med hundepisk på Helsingør Station. Han endte med at blive skudt af en elskerinde.