Peter Nansen

(1861-1918). Forfatter og forlagsdirektør på Gyldendal.

Nansen har anmeldt følgende af Pontoppidans bøger:

Der har næppe været megen personlig kontakt før Nansen i juli 1889 opfordrede Pontoppidan til at bidrage til hans nye tidsskrift efter svensk mønster, Af Dagen Krønike. Pontoppidan svarede straks ja, men fik først, og med mange nervøse omsvøb, leveret sit eneste bidrag, "Et Offer" til oktober-nummeret, efter i Kjøbenhavns Børs-Tidende at have anmeldt det første nummer og ikke undladt at markere hvor overflødigt han fandt bladet. I november sagde han nej til at levere endnu et bidrag, og i december gentog han sin nedladende holdning til bladet. Hvordan Nansen har reageret over for den skizofreni, véd vi ikke. På den tid gemte Pontoppidan ikke breve.