Af Dagens Krønike

Novemberhæftet er udkommet med et rigt og broget Indhold.

Det begynder med to Billeder af Hr. Erik og Fru Amalie Skram, der som en værdig Fader og Moder til Danmarks unge Digterkuld indleder en Portræt-Serie af dette.

Dernæst følger et Fragment af Amalie Skram. Det er – som alt fra denne Pen – dygtigt, solidt og energisk, udført med beundringsværdig Virkelighedstroskab. Men alligevel – alligevel!

Saa kommer en meget lærerig Artikel om Maleren Philipsen af Karl Madsen. Den udmærkede Kunstner faar her Oprejsning for den ringe Paaskønnelse, der hidtil er bleven ham til Del.

Dernæst: "Alfen" af Holger Drachmann. Den lille Fortællings Indhold er ikke videre betydeligt, Formen – som ikke sjældent hos denne Forfatter – temmelig løs. Men alligevel – alligevel!

Herefter følger en Skildring af Jonas Lie "Et Hvaljag". Denne Titel i Forbindelse med Jonas Lie's Navn vil for den kyndige Læser straks oprulle det Nordlands-Billede, man her faar at se.

V. Stuckenberg præsenterer Mefistofeles, talende paa Vers. Efter at Goethe og Alfred Ipsen1 har taget hans sataniske Højhed under Behandling, burde han vist hvile paa de derved indvundne Lavrbær.

Saa kommer af Herman Bang en sympatetisk og forstaaende Skildring af Hr. og Fru Skram, af Hr. Otto Larsson en sympatetisk Skildring af Søsteren Fru Oda Nielsen, og af Hr. Rustam en mindre sympatetisk Skildring af det danske Folketing, der aabenbart synes ham at minde vel meget om en Krostue. Hans Ord i Ære!

Saa slutter Hæftet med en lille Pernille-Spøg2, Boganmeldelser i en Stil, som her er søgt efterlignet, og endelig Teaterrecensioner, der ikke er Hæftets mindst fornøjelige Læsning.

Urbanus.

 
[1] Mefistofeles: Alfred Ipsen udgav i 1887 et skuespil med denne titel. tilbage
[2] Pernille-Spøg: "Før Ballet" hedder den kun godt en side lange tekst. I December-heftet af Af Dagens Krønike står der endnu én: "En Afbrydelse". De er begge demonstrativt frivole i tonen og kunne være skrevet af redaktøren, Peter Nansen. tilbage