Alfred Ipsen

Alfred Ipsen (1852-1922) var adoptivbarn fra Randers1, student i 1872 fra Århus. Grundtvigsk vækkelse på Testrup. Efter teologisk embedseksamen i 1877 fik han anfægtelser og tilsluttede sig det litterære venstre. Efter nogle år vendte han tilbage til krd. og udgav som en nu inkarneret modstander af brandesianismen i 1902-03 et trebindsværk om Georg Brandes. En Bog om Ret og Uret.

Udgav 1883 digtsamlingen Ad grønne Stier og en oversættelse fra Kellers Folkene i Seldwyla (4 stk.) - se anm. i U&H Nr. 317, s. 47 (28.10.1883)

1899 Dr. Edvard Brandes og "Politiken". I pieceform som et "Aabent Brev til "Politiken's Læsere".

Var redaktør (stifter?) af det mod Politiken rettede blad Samfundet hvortil også Johs. Jørgensen bidrog.

Fik i 1889, for næsen af Pontoppidan, det så eftertragtede Anckerske Rejselegat som Pontoppidan først fik året efter.

 
[1] adoptivbarn: og dermed bror til Knud Kristian Ipsen, Knud Pontoppidans klassekammerat og gode ven, ikke at forveksle med filosoffen Knud Harald Ipsen (1862-1890). tilbage
HUSK:HP till Lundegård 19.12.99