Af Dagens Krønike

1889-1890. Efter svensk mønster begyndte dette Maanedskrift for Literatur, Kunst og Politik i juli 1889 med Peter Nansen som redaktør. Abonnementstallet var nået op på 800 da bladet gik ind året efter, i juni 1890, et efter tidens forhold stort tal. Men bladet betalte dobbelt så store honorarer som andre publikationer af lignende art. Derved var break even på 1.400 abonnenter, og det havde Nansen og hans forlægger sat som mål at nå allerede det første år. Da det ikke lykkedes, lukkede de resolut bladet.

I et halvårsoverblik fra december 1889 giver redaktionen, dvs. Nansen, optimistisk udtryk for at bladets eksistens er sikret med det nuværende abonnenttal, som ikke oplyses. Selv betegner Nansen bladet som "behagelig og god", "billig og udsøgt Underholdning" for et publikum der er alt andet end "en lille udvalgt Menighed". Mønsteret var svensk, Ur dagens krönika, men et vist samarbejde med dette blad kørte for tungt og stoppede efter første halvår. Den danske medarbejderstab bestod af følgende (tallene i parentes angivet antallet af bidrag til henholdsvis første og andet halvbind):

Herman Bang (3/0)
Edv. Brandes (2/0)
Georg Brandes (1/1)
Holger Drachmann (3/2)
Emil Elberling (1/0)
Gustav Esmann (2/1)
Emil Hannover (1/0)
Peter Hansen (1/0)
Ola Hansson (0/1)
Gunnar Heiberg (1/0)
Julius Hoffory (1/0)
Svend Hørup (1/0)
Alfred Ipsen (1/0)
Erna Juel-Hansen (0/1)
Johannes Jørgensen (1/0)
Charles Kjerulf (1/0)
Otto Larssen (1/0)
Jonas Lie (2/0)
Karl Madsen (1/0)
Peter Nansen (2/0)
Henrik Pontoppidan (1/0)
Christian Richardt (1/0)
Sophus Schandorph (2/0)
Amalie Skram (1/0)
Erik Skram (1/0)
Viggo Stuckenberg (0/1)

Pontoppidan anmeldte i Kjøbenhavns Børstidende det første nummer, omtalte stærkt rosende Gustav Esmann bidrag i det andet nummer og bidrog selv til det tredje med novellen Et Offer. Endelig skrev han, raillerende, om månedsbladet 10.12.1889. Men bebudede bidrag til andet halvbind blev aldrig til noget.