"fortættet og forædlet Journalistik"

Henrik Pontoppidan: Skyer (Gyldendal). Pontoppidans politiske Noveller er fortættet og forædlet Journalistik, Døgnets Stemninger og Tilstande udgaaede af Kunstens Smeltedigel, Poesiens Guld vundet af Avisskriveriets Slakker.

Journalistiken i disse Beretninger "Fra Provisoriernes Dage" har givet dem det lykkelige Smæld, som Pontoppidans satiriske Pisk ikke altid har. Undertiden svipper den ligesom i tomt Rum. Dennegang baade rammer den og høres.

Hvad Svinget angaar, har Pontoppidan alle Dage været en Mester. Han kan saavel med de store brede pathetiske Sving som med de elegant kavallérmæssige og dameagtig-kokette.

Naar man læser Pontoppidan, har man just Følelsen af at være godt kørende. Man sidder trygt og mageligt, Vognen fjedrer let og blødt og selv naar Farten gaar raskest, nærer man ingen Frygt for, at Kusken skal køre En i Grøften.