Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Hellebæk. 16. april 1890

Dansk Bondeliv

16/4 90. Brevadresse: Pileallé 7.
Frederiksberg I

Kære Nansen!

Jeg befinder mig for Øjeblikket i Hellebæk, sysselsat med et Arbejde, jeg ikke godt kan afbryde.

Sandsynligvis kommer jeg dog snart ind til Byen og skal da derfra sende Dem nogle Småting1, som De mulig vil benytte i "Af Dagens Krønike".

Jeg skal samtidig tillade mig at sende en lille Artikel, jeg længe har haft liggende til "Politiken" (om Pastor Fejlbergs Bog2 "Dansk Bondeliv"), uden at jeg dog vil føle mig 2 fornærmet i Fald Bladet ikke bryder sig om at benytte den3. –

Tak for den velvillige Omtale4, Deres Tidsskrift forleden indeholdt af min nye gamle Bog.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Småting: Der kom ikke flere bidrag fra HP i Af Dagens Krønike. tilbage
[2] Bog: Dansk Bondeliv, saaledes som det i Mands Minde førtes, navnlig i Vestjylland, 1889, af folkloristen og præsten H. F. Feilberg (1831-1921). tilbage
[3] benytte den: artiklen blev aldrig trykt og er ikke kendt. tilbage
[4] Omtale: Skyer med bl. a. den omarbejdede novelle "Et Offer" blev anmeldt i en usigneret artikel i Af Dagens Krønike for marts 1890. tilbage