Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 22. december 1889

øde, tom og mørk

22/12 89. Brevadresse: Pileallé 7.
Frederiksberg I

Kjære Hr. Nansen!

Desværre! Min Hjærne er for Tiden øde, tom og mørk. Hav mig derfor undskyldt foreløbigt.

Deres hengivne
H. Pontoppidan