Efterskrift til Det forjættede Land

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1997

Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs tekstkritiske udgave af Det forjættede Land foreligger i to bind. Det første bind indeholder romanteksten (kaldet 12. udgave) baseret på førsteudgaverne af Muld (1891), Det forjættede Land (1892) og Dommens Dag (1895). Det andet bind indeholder foruden den her gengivne Efterskrift følgende dele: Et Tillæg (med udkastene "Klørknægt" og "Ungdom"), et Variantapparat (tabel over tekstforskelle mellem nogle udgaver) samt Noter (realkommentarer til romanteksten).

Kielberg og Rømhild bruger andre betegnelser for de forskellige udgaver af Det forjættede Land end dem der bruges her på netstedet (indført af Flemming Behrendt 1964). Her er en oversigt:

År HP/Forlag Behrendt 1964 Kielberg & Rømhild 1997
1891 (Førsteudgaven) Muld A M
1892 (Førsteudgaven) Det forjættede Land A DfL
1895 (Førsteudgaven) Dommens Dag A DD
1892 Andet Oplag Muld B M2
1896 Andet Oplag Det forjættede Land B DfL2
1898 Tredje gennemsete
Udgave
Det forjættede Land C "M"3.udg., "DfL"3.udg., "DD"3.udg.
1903 Fjerde Udgave Det forjættede Land D 4.udg.
1918 Femte Udgave Det forjættede Land E 5.udg.

DSL-udgaven (12. udg.) blev anmeldt af Flemming Behrendt i Berlingske Tidende 31.1.1998.