Meninger og holdninger (1994)

Bogen blev udgivet i den periode på to år hvor Pontoppidans forfatterskab var afgiftsfrit indtil en ny ophavsretslov forøgede grænsen til 70 år efter forfatterens død. Det var nu afdøde forfatter Erik H. Madsen der havde foretaget udvalget af tekster. Det har undertitlen "Af Urbanus' dagbog" skønt udvalget også rummer tekster der ikke er skrevet under dette pseudonym. Urbanus anvendte Pontoppidan til sine skriverier fra eller om livet i hovedstaden, mens pseudonymet Rusticus blev brugt som mærke for de artikler han skrev ude fra sin tilværelse i den sjællandske provins, i Hjørlunde og i Østby i Horns Herred.

Bogen rummer følgende tekster som Erik H. Madsen selv for det meste har givet overskrifterne til:
Bønder • 20
Literatur • 23
En Opgave • 31
Dagbog • Om dobbeltselvmordet på Tåsinge • 37
Dagbog • Om afholdenhed og ægteskab • 38
Dagbog • Om Tolstojs moralbegreber • 41
Dagbog • Om anstændighedsbegreber • 46
Dagbog • Om religion og hypnose • 50
Dagbog • Svar på pastor Nygaards angreb • 54
Dagbog • Oplevelsen på Faulhorn I • 57
Dagbog • Oplevelsen på Faulhorn II • 60
Dagbog • Oplevelsen på Faulhorn III • 64
Dagbog • Med en udlænding i Folketinget • 70
Dagbog • Om Karl Gjellerup • 72
Literatur • 74
Dagbog • Om Brygger Jacobsens kirke • 81
Dagbog • Om tidens tørst efter glæde • 83
Messias • 85
Den gamle Adam • 87
Kejserstaden • 90
Dovendyr1 • 95
Hedda Gabler i Berlin • 99
Lærde • 102
En falsk Etikette • 107
Enetale • Om nytten af livsanskuelser • 110
Enetale • Om Prins Christians forlovelse • 114
Enetale • Om at harmes på tyrkerne • 116
Enetale • Om muligheden for et nyt provisorium • 119
Enetale • Erindring fra provisorietiden • 121
En Balance-Konto • 126
Gubben fra Aulestad •135
Et Nytaarsønske • 146
Randgloser til et og andet i Tiden • 152

Efterhånden som de enkelte artikler bliver lagt ind på dette netsted, vil der blive linket til dem.

[1] Dovendyr: Teksten er her forkert dateret (skal være 25.1.1891), men det forstyrrer ikke dens plads i den udvalgte rækkefølge. tilbage