Forord

Krøniker (A)

7

Forord.

Dette er det første Hæfte af en større Samling Smaafortællinger, Æventyr, Anekdoter – eller hvad man nu vil kalde disse Smaating – hvis Udgivelse vil blive fortsat, ifald det skulde lykkes mig at vinde Læsere.

I et Par af de her meddelte er der benyttet Træk fra gamle, danske Folkesagn. For de øvrige har Forfatteren det fulde Ansvar.

Septbr. 90.

H. P.