Dansk literatur III

Sandinge Menighed

Af en yngre lofvande författare Henrik Pontoppidan har utkommit en liten berättelse, Sandinge Menighed, mycket formlös i sin sammansättning, men framstående i enskildheter. Förf. har en tid verkat som folkhögskollärare, och det är ett motiv från det egendomliga lif, han dervid lärt känna, som han begagnat sig af, en ung bondflickas trängtan efter ett rikare andligt lif, hennes upptagande i en af folkvänliga idéer intagen köbenhavnsk krets och de missräkningar hon derigenom gjorde. Det är delvis en bitter satir både öfver högskoleväsendet och köbenhavnska grundtvigianernes förgudning af det folkliga, men den öfverdrifver ofta och träffar derför icke riktigt säkert. Förf. är en groende talang, som nog med tiden kommer att framträda med något godt.

 
[1] 21.6.1883: Ikke 26.6. som anført i HPF, s. 50. tilbage