Sandinge Menighed

Tid og Sted

Igaar udkom:

Paa det Schubotheske Forlag: 2. Udgave af Henrik Pontoppidan: Sandinge Menighed, med Vignetter af Gerhard Heilmann (203 Sider).

 

Sandinge Menighed.

Dette er som bekendt Titlen paa Henrik Pontoppidans første Novelle, udgiven for tyve Aar siden. Den foreligger nu i en flot Udgave med Billeder af Gerhard Heilmann. Forfatteren har underkastet sin Ungdomsdigtning et omhyggeligt Eftersyn og gør alligevel en Art Undskyldning for dens Fremkomst i et beskedent Forord. Undskyldningen er overflødig: Sandinge Menighed har sin berettigede Plads i Pontoppidans Produktion og derfor i dansk Literatur.