Borgmester Hoeck og Hustru

Uddrag af anmeldelser

Julius Clausen i Berlingske Tidende, Aften 8.12.1905:

Det er blevet sagt, at Henrik Pontoppidans Stil er ældre end hans Tanker1; det er sandt, at den behagelige, rolige Hengliden i Fortællingen ikke længere er almindelig, og at der er adskilligt i Pontoppidans Fortællemaade, der minder om Goldschmidts.

læs hele anmeldelsen.

Otto Borchsenius i Dannebrog 9.12.1905:

Henrik Pontoppidan er ikke saa lidt af en Pessimist. Han ser mørkt paa Verden og Menneskene. Og han forskønner ikke Tilværelsen med fagre Ord og poetiske Drømme. Det er hans bitre Alvor, der taler i denne lille nye Bog.

læs hele anmeldelsen.

Arthur Aumont i Ekstrabladet 9.12.1905:

Det er hos ham ikke en Forfatter, der lige saa nemt som kejtet plumper ud med sine Personers Forhistorie, det er Personerne selv, der genkalder sig deres tidligere Liv. Med en Henrik Ibsensk Kunstfærdighed har Pontoppidan afdækket Lag efter Lag, indtil de to Menneskers Sind og Sanser ligger blottede for Læseren

læs hele anmeldelsen.

Poul Levin i Politiken 9.12.1905:

Dens ene Optrin samler de tusinde Optrin, som sker omkring os alle, og som maaske kun bestaar i et hastigt Øjekast mellem to, der i et Nu føler, hvad der skiller dem.

læs hele anmeldelsen.

Simon Koch i Lolland-Falsters Folketidende 10.12.1905:

Dens to Hovedpersoner er i Virkeligheden ogsaa saa ypperligt tegnede, at man fristes til at tro, Forfatteren har haft levende Modeller.

læs hele anmeldelsen.

Albert Gnudtzmann i Nationaltidende 14.12.1905:

Selv staar Pontoppidan udenfor sit Billede. Ikke med en Mine forraader han den ringeste tarvelige Interesse for at lægge Skylden paa den ene eller den anden af Ægtefællerne. Han taler blot, han dømmer ikke.

læs hele anmeldelsen.

Hakon Falkenfleth i Aftenposten 22.12.1905:

Den lille Romans Finhed og største Skønhed bestaar deri, at Forfatteren ikke lader Fru Hoeck begaa noget Ægteskabsbrud, skønt hun er sin Mand utro; gjorde hun det, lignede Bogen mangfoldige, altfor mange, andre – nu er den enestaaende, i det mindste i moderne dansk Litteratur.

læs hele anmeldelsen.

C.E. Jensen i Socialdemokraten 26.12.1905:

Fortællingen er komponeret saaledes, at den –ligesom et Ibsen'sk Drama –først lidt efter lidt lader skimte, hvad der er gaaet forud, og afslører Personernes egenlige Væsen.

læs hele anmeldelsen.

Thomas Bredsdorff i Dansk Tidsskrift 1906:

Naa, Pontoppidan fordrer vist ej heller, at denne lille Bog skal betragtes som andet end en Skitse. Det hele er særdeles beskedent i sin Fremtræden.

læs hele anmeldelsen.

 
[1] En kildehenvisning til dette "citat" ville være velkommen; skriv til FB. tilbage