Ny Bog af Henrik Pontoppidan

Henrik Pontoppidan: "Borgmester Hoeck og Hustru", et Dobbeltportræt, 107 S. (G.B.N.F.)

Paa lidt over Hundred smaa Sider har Hr. Henrik Pontoppidan i sin nye Bog "Borgmester Hoeck og Hustru" skildret ikke alene to Menneskeliv, men tillige disse to Menneskers Samliv.

Med sikker og fast Haand har han indenfor Rammen af en halv Dag sammenpresset to Menneskeliv fra Vuggen til Skelsaar og Alder, ja, for det enes Vedkommende endog lige til Graven. Han har hertil benyttet den tilbageskuende Form, der hos andre Forfattere hyppigt kan virke trættende og afbrydende, men Pontoppidan har med stor Kunst formaaet at lade disse forklarende Tilbageblik udvikle sig næsten naturnødvendigt, de fødes i Personernes Hjerner.

Det er hos ham ikke en Forfatter, der lige saa nemt som kejtet plumper ud med sine Personers Forhistorie, det er Personerne selv, der genkalder sig deres tidligere Liv. Med en Henrik Ibsensk Kunstfærdighed har Pontoppidan afdækket Lag efter Lag, indtil de to Menneskers Sind og Sanser ligger blottede for Læseren.

Pontoppidan tager ikke Parti hverken for Mand eller for Kvinde, han lader dem brydes og kæmpe hver for sin Anskuelse. Manden siger: "Naturen har jo desværre skabt Kvinden og Manden saa forskellige, at der skal megen Kultur eller megen Selvfornægtelse til paa begge Sider for at gøre et Samliv fuldt tilfredsstillende." Den kvindelige Advokat hævder herimod, at Ægteskabet er "en Prokrustesseng, hvori mange af de smaa Samfunds bedste Kvinder forbløder."

Henrik Pontoppidans Bidrag til Juleliteraturen er af Ydre kun lidet og uanseligt, men af Indhold vægtigt og tankerigt.

A. A.