Christian Gulmann

(1869-1934) blev som ung student i 1887 medarbejder ved København og ved Kjøbenhavns Børs-Tidende. Om han her traf sammen med Pontoppidan, vèd vi ikke; han var jo 12 år yngre. Den eneste gang Pontoppidan omtaler ham i de bevarede brevvekslinger, er ved hans død1. I 1892 kom Gulmann til Nationaltidende. 1898-1900 var han redaktør af det ultrakonservative Vort Land (grundlagt 1896) og blev derefter redaktør af Illustreret Tidende. Her anmeldte han flere af Pontoppidans bøger. Han var, fra 1906-13, redaktør af Gads danske Magasin hvortil Pontoppidan bidrog med et enquetesvar om forsvaret. I Berlingske Tidende (1903-08) og tilbage på Nationaltidende (1908-12) var han helt overvejende litteratur- og teateranmelder. I 1912 og til sin død var han chefredaktør på Berlingske Tidende. Det var her Pontoppidans genforeningsdigt blev offentliggjort.

Ud over anmeldelser skrev Gulmann i 1907 en stor artikel om forfatterskabet i det svenske tidsskrift Ord och Bild. Den er blandt de bedste af samtidens og sært overset af eftertiden2. Som chefredaktør for Berlingske Tidende genoptrykte han artiklen3 i sin avis i anledning af Pontoppidans 60-årsdag. Han tilføjede et par afsnit om Hans Kvast og Melusine og om De Dødes Rige. Men som kritiker var luften gået af ham.

I 1901 blev Gulmann gift med Gustava Berendsen, enke efter Pontoppidans afdøde ven Albert Berendsen.

 
[1] Gulmann er dog også nævnt i et brev til H.P.E. Hansen fra 26.10.1930. tilbage
[2] Ahnlund 1956 forholder sig dog et par steder (s. 411 og s. 276) til ham. tilbage
[3] Artiklen: stod i avisen 23. og 24. juli 1917. tilbage