Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. oktober 1930

vant til en lille Mil om Dagen


26d Oktb 30.
Holmegårdsvej 2.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Skønt min Hånd er tung som Bly efter at have skrevet et Par små Breve, må jeg dog have nogle Linjer afsted også til Dem, inden Postkassen tømmes sidste Gang for i Dag, Søndag. Jeg har jo ikke fået takket Dem for Deres sidste Breve, hvori De bl.a. meddeler mig Udfaldet af Deres Konference med Redaktør Gulmann1. Jeg véd ikke, om jeg skal lykønske Dem. Journalistik er et Træ på godt og ondt, mest på ondt. Mange Slags lyssky Dyr har deres Tilhold i detsdens løvrige Krone, og "Berlingske Tidende" er en underlig Uglerede. Men lad så være! Jeg vil håbe for Dem, at Deres Arrangement 2 med Bladet ikke vil skuffe Dem√. Let bliver det jo næppe at holde Pennen i Gang til journalistisk Arbejde, når man befinder sig så langt fra Begivenhedernes Centrum, som De f.T. gør. Jeg har selv prøvet det. Da jeg i sin Tid var Medarbejder ved "Børstidende" måtte jeg forpligte mig til at skrive en Artikel hver Dag, og jeg gjorde det også, vist et Årstid2. Men da jeg samtidig havde meget andet for, sled det svært på Nerverne.

Om få Dage går vi ind i Årets fire mørke Måneder, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg slipper helskindet√ igennem dem. Jeg har siden d. 7d Avgust ikke været i Dyrehaven uden i Vogn, og jeg (som har været vant til at gå en lille Mil om Dagen) savner Motion.

Jeg har iøvrigt slet ingenting at meddele. Jeg ser meget få Mennesker. Jeppesen, hvem jeg havde ventet i hans Efterårsferie, 3 kom ikke. Nathansen har jeg set. Han har haft stort Held√ med Genopførelsen af "Indenfor Murene", og var derfor vel tilpas.

Med venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 1.10.1930 til Jeppesen: "Jeg har været ovre i Kbh. og talt med Redaktør Guldmann og er nu Medarbejder med to Kroniker om Maaneden. Desværre naaede jeg ikke ud til Henrik Pontoppidan." tilbage
[2] et Årstid: HP var næsten-daglig medarbejder i perioden 30. juli-27.november 1889.vist et Årstid: HP skrev næsten dagligt i Kjøbenhavns Børs-Tidende i perioden 30. juli-14. december 1889. tilbage