Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 10. december 1930

Uddrag af min Notesbog


10 Decb 30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Tak for Deres sidste Brev1 og for de tilsendte Avisartikler. De har vistnok Ret i, at det er længe, siden De har hørt fra mig; men dels har jeg stadig Besvær med min Hånd, dels er der ikke forefaldet noget, der er Meddelelse værd. At De føler Dem skuffet af "Berl. Tidende" undrer mig ikke. Jeg tror, jeg i sin Tid forudsagde Dem, at det vilde gå sådan. Godt, at De til Gengæld kan tumle Dem nach Belieben i Deres Vejle-avis, som ikke er√ så knibsk. Jeg selv er også gået√ til Provinsen med lidt Journalistik, som jeg agter at fortsætte. Som Prøve på den sender jeg Dem to Artikler, der har stået i "Flensborg Avis"2. Som De ser, er det Uddrag af min Notesbog.

De fortæller mig om det nye, store Arbejde, 2 De er begyndt på. Det synes at være noget historisk; – men hvad er det så bleven til med den anden store Roman, De for en Tid siden annoncerede? Har De opgivet den på Halvvejen, eller hvordan? Det er vist ikke tilrådeligt at arbejde så spredt, eller – hvad der måske kommer Sandheden nærmere – at spille på så mange forskellige Instrumenter samtidigt. Dertil er De vist ikke robust nok. Victor Hugo kunde gøre det, og Balzac; men de havde ikke Deres oprevne Nerver.

Nu har vi Jul om to Uger, og jeg tænker på, at Deres lille Bodil vist i disse Dage må have fuldført sin første Rejse omkring Solen. Jeg sender min Lykønskning, og dertil gode Ønsker for Dem selv og Deres hele Familje i Anledning af Julen, som næsten synes mig at være Årets besværligste Tid.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: Hansen skrev 24.11.1930: "[…] har kun haft én Kronik i Berl.Tid. – man har lovet mig to om Maaneden […] arbejder paa mit Hovedværk i 3 Bind […]". Han fortsatte 8.12.1930: "[…] over en Maaned, siden jeg har hørt fra Dem – begynder at blive urolig […] har fuldendt en ny Roman: Strid […] utilfreds med Berl.Tid. – lufter mig til Gengæld lidt i "Vejle Amts Avis" […] har anmodet om Statsunderstøttelse." tilbage
[2] Flensborg Avis: 27.11. og 7.12. tilbage