Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 23. september 1930

en af vore ægteste Skribenter


23 Septb 30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg håber oprigtig, at De gør Alvor af Deres Københavnsrejse1. Jeg vil glæde mig til at se Dem. Jeg bor kun 3 Minutters Gang fra Ordrup Station. – Og så min Tak for Brevene og Billederne af Dem selv og Deres Familje. Jeg har længe følt det som et Savn, at jeg ikke en Gang vidste, hvordan De så' ud. Det er lidt underligt at vedblive at korrespondere med et Menneske, man aldrig har set eller talt med2. Vær ikke bange for at trætte mig. Det er jo væsenlig mit Ben og min Hånd, der ikke vil makke ret.

Deres Artikel3 om Jeppesen glædede mig, 2 som den sikkert også vil glæde ham. Den er ikke alene skrevet med en velgørende Friskhed og indtrængende Forståelse. Den er en Retfærdighedshandling overfor en af vore ægteste Skribenter, der er bleven overset af vore professionelle Kritikere og Literaturkendere. Det var at ønske, at Deres Artikel vilde foranledige, at et af vore Forlag genoptrykte hans store Dobbeltroman; men det tør man vist ikke vente – desværre.

Tjen mig i med et Par Ord på et Kort at meddele mig Tiden, når jeg kan vente Dem. Vi skulde jo nødig gå fejl af hinanden, når der endelig er Lejlighed til at mødes.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Københavnsrejse: til forhandling med redaktør Gullmann, Berlingske Tidende, om levering af kronikker. tilbage
[2] herpå svarede Hansen 24.9.1930: "Tak for Brev – maaske mærkeligt at staa i en Korrespondance uden direkte personligt Bekendtskab, men har aldrig følt det saaledes […] Helbredet hindrer Udfoldelse i alle Retninger […] kommer jeg til København, bliver De en af de faa, jeg maa opsøge." tilbage
[3] Artikel: kronik i Vejle Amts Avis 20.9.1930. tilbage