Oscar Geismar

Før han i 1909 blev præst, var Oscar Geismar (1877-1950) som ung, radikalt sindet cand.theol. journalist og højskolemand, bl.a. redaktør af Langelands Folkeblad 1906-07 og af Venstrebladet for det sydlige Jylland 1908-09. Forsonet med sin kristendom fortsatte han som litteraturanmelder hovedsageligt i provinspressen. Hans litterære helt var Jakob Knudsen, han var en "fornem fortolker"1 af Grundtvigs digtning, og han delte Pontoppidans høje værdsættelse af Ludvig Feilberg. Efter at have været valgmenighedspræst i ti år på Fyen kom Geismar i 1931 til København som en efterhånden meget søgt præst ved Christiansborg Slotskirke. Hans tre bogtrykte "profiler" om Pontoppidan udviser en med tiden stigende agtelse. Det drejer sig om artikler i Nogle Digterprofiler (1906), Digterprofiler (1916) og Skilderier (1927). Et par anekdoter fortæller han i kapitlet om Morten Pontoppidan i Erindringsbilleder (1943), men giver også her træk til en almen karakteristik af (tidens opfattelse af) en "Pontoppidan", enhver af dem, Henrik inklusive.

Ingen spor af nogen relation mellem Geismar og Pontoppidan var afdækket førend i 2010 et brev dukkede op på Bruun Rasmussens auktioner. Heraf fremgår det at Geismar havde den dristighed at sende Pontoppidan den meget kritiske artikel fra det norske tidsskrift Kirke og kultur der senere indgik i Nogle Digterprofiler, uændret trods Pontoppidans hårde svar. Forinden havde Pontoppidan over for sin forlægger, Aage Hirschsprung, afslået at være konsulent på Geismars bog, hvis manuskript han har haft i hænde siden han begrunder sit afslag med henvisning til artiklen om ham selv. Det lykkedes ikke Geismar at finde noget dansk forlag, og bogen udkom i 1906 i Norge hvor dens artikler også havde været offentliggjort.

I tidens løb anmeldte Geismar følgende titler af Pontoppidan:

Asgaardsrejen (1906) i Langelands Folkeblad 15.10.1906.

Det store Spøgelse (1907) sammesteds 18.10.1907.

Hans Kvast og Melusine (1907) sammesteds 7.12.1907.

Torben og Jytte (1912) i Fyens Stiftstidende 29.11.1912.

Storeholt (1913) i Ringkøbing Amts Avis m.fl. 2.12.1913ff

Kirken og dens Mænd (1914) i Fyns Venstreblad 11.2.1914.

Enslevs Død (1915) sammesteds 19.12.1915.

Favsingholm (1916) i Nordsjælland 22.12.1916.

Et Kærlighedseventyr (1918) i Fyns Venstreblad 20.10.1918.

En Vinterrejse (1920) sammesteds 24.11.1920.

Mands Himmerig (1927) sammesteds 29.10.1917.

Arv og Gæld (1937) i Kristeligt Dagblad 30.3.1938.

Famljeliv (1940) sammesteds 9.4.1940.

Desuden skrev Oscar Geismar en tilsvarende fødselsdagsartikel i Kristeligt Dagblad i 1937 og en nekrolog i Kristeligt Dagblad 22.8.1943.

Oscar Geimsar havde en bror, Johan Geismar, også han præst, der i 1930 udgav bogen Synd og Soning om hvilken Pontoppidan i et brev skrev:

"Den læste jeg straks ved dens Fremkomst. Det er en stolt og smuk Bog i Martensens Ånd; men det er ikke fra den spekulative Teologi, man venter Fornyelsen i Kirken. Der skal nu – som før – en Profet til, ikke gode klare Hoveder, men et flammende Hjerte, en urolig Ånd."

 
[1] fornem fortolker: P.G.Lindhardt i DBL3. tilbage