Anmeldelser af Isbjørnen

Edvard Brandes i Politiken 16.12.1887:

Naturligvis er det grønlandske Liv skildret efter Beretninger og ikke efter Selvsyn. Det er nok at mærke paa en vis Forsigtighed i Stemningen, en vis Drøjde i Udtrykket. Men Pontoppidan har en Række af de udsøgteste Farver paa sin Palet, og hans Billede overtræffer i Friskhed og Liv ganske, hvad vi har set af malerisk Fremstilling af det samme Æmne.

læs hele anmeldelsen.

Anonym i Berlingske Tidende 24.12.1887:

Som ved alle lignende Tendentsskildringer med polemisk Braad (…) mærker Læseren snart Hensigten og mister Tilliden til Fortællingens Sandruhed.

læs hele anmeldelsen.

C.E. Jensen i Socialdemokraten 8.1.1888:

Som ved alle lignende Tendentsskildringer med polemisk Braad (…) mærker Læseren snart Hensigten og mister Tilliden til Fortællingens Sandruhed.

læs hele anmeldelsen.

Niels Møller i Illustreret Tidende, 22. jan. 1888:

Spotten kildrer mere end ætser, saa legende stryger den forbi paa Pontoppidans udmærket bløde og fintfarvede Sprog.

læs hele anmeldelsen.

Erik Skram i Tilskueren maj 1888:

Bogen er skreven ud af det Indtryk, som mundtlig eller skriftlig Meddelelse har gjort paa Forfatteren; han har nemlig aldrig set den Mand eller det Liv, han fortæller om. At der kan være Kunst i dette, er ubestrideligt, men lige saa sikkert er det, at Henrik Pontoppidans Kunst ikke har gjort et Hanefjed frem ved denne Lejlighed

læs hele anmeldelsen.