Statskup, Statscoup, Statskoup

Da Pontoppidan i 1890 samlede sine fortællinger fra perioden 1885-90 i Skyer, gav han den i manuskriptet undertitlen "Skildringer fra Statskupets Dage". Herimod indvendte hans forlægger, Jacob Hegel på Gyldendal, at "dette Ord ikke vil tage sig godt ud i en Soustitel"1, og han støttede denne og andre indvendinger med to breve fra Pontoppidans kolleger, Alexander Kielland og Holger Drachmann. For dette pres bøjede Pontoppidan sig og ændrede undertitlen til "Skildringer fra Provisoriernes Dage". Derimod lod han udtrykket "tarvelig Landmaaler" stå i "To Venner". Da Skyer, i revideret skikkelse, i 1899 indgik i Fortællinger, kom samlingen til at omfattede også Nattevagt, og undertitlen til denne udgave af Skyer blev ændret til "Fortællinger fra Statsomvæltningens Dage 1885-94"; at dømme efter et brev til Ernst Bojesen modificeret fra en formulering der inkluderede Christian 9s navn. Men i 1902 stod på bagsiden af De vilde Fugle anført en håndfuld titler, heriblandt

SKYER. Skildringer fra Statskupets Dage 1885.

Pontoppidan havde ikke glemt den gamle tvist med en forlægger han ikke brød sig meget om, og listen blev gentaget i 1904 på bagsiden af smudstitelbladet til Lykke-Per. Hans sidste Kamp.

Det er da også ordet statkup, "det Estrupske Statskoup", Sophus Schandorph anvender i andet bind af sine Oplevelser fra 1898 (s. 67), og Pontoppidan gode ven Erik Henrichsen bruger det i samme anledning i Mændene fra Forfatningskampen, bd. II (1913), s. 294:

[...] i 1885, da Statskupet var gjort, udtalte Holstein straks offentligt, at det vilde vare mindst 10 Aar [...]

I den endelige udgave i 1922 af Skyer i Noveller og Skitsers første bind er undertitlen, på linje med flere andre undertitler og efter forlagets ønske, forsvundet.

(28.3.2010, revideret 26.9.2011 og 18.6.2017.)

 
[1] Brev af 5.2.1890. tilbage