Holger Drachmann til Henrik Pontoppidan
1. februar 1890 (mellem 1. og 5. februar)

Deres kraftige Talent

Kære Pontoppidan.

De véd, hvor uforandret og høj Pris jeg sætter paa Deres lige saa kraftige som fintfornemmende Talent.

Naar nu vor fælles Forlægger har ladet mig se de omkvæstionerede Paginer i Deres saa fornøjelige Bog – og tillige bedet mig om min Mening rent literært, saa kan jeg ikke nægte at jeg i det Væsenlige tiltræder Alex. Kiellands Forslag til en Redaktionsændring (for Bogens Virknings Skyld) uden at jeg selvfølgelig tænker mig, at De for hans eller for mine Udtalelsers Skyld skulde fravige Deres oprindelige Anlæg. Men tænk det dog engang om igen – og husk, at al god Literatur (hvad jeg naturligvis ikke altid selv har taget mig til Regel) skal blive staaende udover nogle Journalisters og nogle Partiytringers vise Tale.

Med venligste Hilsner

Deres hengivne
Holger Drachmann