Jacob Hegel til Henrik Pontoppidan
5. februar 1890

det omtvistede Punkt

[påtegnet: 188]

[Til:] Herr Henrik Pontoppidan
Den 5 Februar 1890

Herved tillader jeg mig at sende Dem en Voldgiftsudtalelse fra to uvillige Mænd meget forskjellige Personer1. Som De vil se ere de begge af samme Mening angaaende det omtvistede Punkt. Ogsaa hvad Soustitlen Ordet Statscoup betræffer gave de mig Medhold i at dette OrdStatscoup ikke vil tage sig godt ud i en Sous Titel. De vil gjøre mig en stor Tjeneste ved at tage Sagen under nærmere Overvejelse og meddele mig hvilket Resultat De kommer til.

[Jacob Hegel]

 
[1] to meget forskjellige Personer: nemlig Holger Drachmann og Alexander Kielland. tilbage