Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra København. 1. februar 1890

Kvittering

Kvittering

Gyldendalske Boghandel, F. Hegel & Søn
Kvittering for à Conto: Honorar
Et Hundrede Kroner
100,00

Kjøbenhavn den 1 Februar 1890
Henrik Pontoppidan.