Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Matthæusgade 18. 5. februar 1890

Estrups kolde Energi

[påtegnet: 299]
Matthæusgade 18.
5/2 90.

Kjære Hr. Hegel!

Jeg takker Dem for Deres venlige Brev og er ganske skamfuld over ved min Stædighed at have voldt Dem og D'hr. Kielland og Drachmann Ulejlighed.

Så taknemlig jeg er over begges Udtalelser, troer jeg dog, at de beror på en Misforståelse – en Misforståelse, hvori jeg naturligvis selv er Skyld, idet det altså ikke fremgår tilstrækkeligt tydeligt af min Fortælling1, at 2 dennes Præst ikke er Forfatterens Talerør, ja næppe nok har hans fulde Sympati. Intet kunde være mig personlig fjærnere end at sige noget nedsættende om Estrup, hvis kolde Energi jeg har al Agtelse for. Men sådan som Fortællingens Præst på de omhandlede Steder taler, således talte i 1885 ophidsede Venstremænd – og alene dette har jeg haft for Øje.

Men – som jeg nu begriber – forstår man ikke dette helt, og jeg har derfor forsøgt en Rettelse, som jeg håber vil tilfredsstille. På de medfølgende Blade2 er det Blyants-Rettelserne, der er de nye. Jeg har sørget for, at det hele ikke bringer større Forstyrrelse i Linjeantallet, så jeg behøver ingen ny Korrektur.

Naturligvis føjer jeg mig også med 3 Hensyn til Titlen, der altså bliver: Skyer. Skildringer fra Provisoriernes Dage.

Jeg havde troet i Dag at få færdig den lille Fortælling – "I Kongens Kjole" – som jeg gjærne vilde have indlemmet i Samlingen. Det er imidlertid ikke lykkedes mig; men i Morgen tænker jeg, at jeg kan sende Dem den. Den fylder ikke meget, og Bogen bliver i det hele næppe så stor – i hvert Fald ikke over de 17 Ark3, De angav som den Størrelse, den nødig måtte overskride.

Det har været mig en stor Opmuntring, at Kielland syntes om, hvad han havde læst af Bogen. Jeg har da det Håb, at den i det hele må kaldes ret god.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] min Fortælling: "To Venner" i Skyer. tilbage
[2] medfølgende Blade: ikke bevaret. tilbage
[3] 17 Ark; Skyer er på 18½ ark. tilbage