Henrik Pontoppidan til August Larsen
Sendt fra Pileallé 7. 6. juni 1890

mine Bøger til mine Venner

 
6/6 90.
Pileallé 7.

Hr. Fuldmægtig Larsen!

Nogle af mine Venner blandt Provinsredaktørerne (Venstre) har til mig beklaget sig over, at de ikke har fået "Skyer" tilsendt, da de nemlig gærne vilde anmelde den – især, da nok adskillige Højre-Provinsaviser har haft Anmeldelser af Bogen og ikke just taget blidt på den. Vil De bevise mig den Venlighed at lade mig vide, til hvilke Provins-Venstreblade, Forlaget har sendt min Bog, og om dette har noget imod at sende den til flere, eller om jeg skal gøre dette på egen Regning. Jeg finder det nemlig rigtigst fortrinsvis 2 at sende mine Bøger til de Blade, blandt hvilke jeg har mine Venner; at Resultatet umuligt kan blive godt, dersom man næsten udelukkende holder sig til de Blade, der ikke ønsker at anbefale mig, vil De vist give mig Medhold i.

Bliv nu ikke vred over denne Skrivelse, og vær så venlig at sende mig et Par Ord.

Deres forbundne
H. Pontoppidan

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage