Digte i Henrik Pontoppidans forfatterskab

Forord

Det er efter store overvejelser, at jeg har valgt titlen til dette værk. Man kunne måske forvente, at titlen skulle have været "Henrik Pontoppidans digte". Når jeg ikke har valgt denne titel, skyldes det, at flere af digtene i denne samling ikke oprindeligt er skrevet af Henrik Pontoppidan.

Denne samling er fremkommet ved, at jeg har gennemgået alle Henrik Pontoppidans romaner og fundet forhåbentlig alle digte frem. Disse digte er aftrykt i kronologisk orden. Denne samling digte følges af digte fra aviser, forskellige skrifter, dedikationer i bøger og fra bøger om Henrik Pontoppidan. Disse digte er forsøgt anbragt i kronologisk rækkefølge.

Mange digte er anbragt i anførselstegn for at tilkendegive, at de ikke er af Henrik Pontoppidan. I mange tilfælde er det nemt at finde forfatteren. I andre tilfælde har jeg måttet give op, men ved at tage alt med, skulle der forhåbentlig ikke mangle digte af Pontoppidan. Andre kan sikkert hjælpe med at finde forfattere til digte, der altså ikke er skrevet af Henrik Pontoppidan.

I spalten til venstre er der links til fortegnelser over digtene, først digtene fra bøgerne – dernæst resten. I disse fortegnelser vil man kunne se, fra hvornår digtet er og hvor digtet findes. Derefter kommer links til mine noter og kommentarer, som der også kan linkes til fra det enkelte digt. Her kan man se varianter af digtene og se henvisninger til litteraters behandling af digtene. Hvis man søger et ganske bestemt digt af Henrik Pontoppidan, men ikke har nærmere oplysninger om digtet, kan man prøve enten den alfabetiske eller den kronologiske liste.

Når der i listerne står Woel II, henvises der til Cai M. Woels bøger fra 1945: Henrik Pontoppidan I-II. I kapitel IX i bind II af dette værk findes en omfattende behandling af 20 digte. Ifølge Henrik Pontoppidans testamentariske bestemmelser måtte hans digte ikke udgives, og bogen blev tilbagekaldt fra forlaget og forsynet med et kapitel, hvori digtene ikke var trykt. Denne tilbagekaldte bog er nu en sjældenhed1. Jeg har deri fundet mange oplysninger.

Der gøres stadig fund af digte. Med denne samling håber jeg at have skabt et fundament, og jeg håber, at andre vil være med til at bygge videre.

Der er forsket en del i Henrik Pontoppidans forfatterskab, men der er meget, vi har tilgode. Det er f. eks. en stor opgave at finde ud af, hvor Henrik Pontoppidan har boet. Jeg har fundet frem til omkring 40 adresser, men min liste er ikke færdig. Henrik Pontoppidans biografi er ikke skrevet nogensinde. Det bliver den måske aldrig. Henrik Pontoppidan gav ikke meget fra sig om sit privatliv. Til gengæld har vi så hans værker, og det er jo også det vigtigste.

 
[1] Det forholder sig nu omvendt: det er den reviderede udgave der er svær at få fat på; tilbagekaldelsen skete så sent at størstedelen af 1. udgaven allerede var solgt, mens der blev solgt færre af den nye. (Redaktørens note). tilbage