Pontoppidans juledigt

Som næsten altid hos Henrik Pontoppidan findes en tekst i adskillige versioner. Det gælder også juledigtet som i de senere år for både læge og gejstlige prædikanter er blevet en yndet citat-objekt.

Digtet findes i tre versioner:

1886 – som devise på juletræet i Juleroser

1912 – i faksimile-gengivelse i Politiken

1917 – i Vilh. Andersens bog om Pontoppidan.

Som det fremgår af kommentarerne til de forskellige versioner, tyder meget på at digtet som sådant er skrevet, som helhed "konciperet", i 1886. Men man kan ikke deraf slutte at de først senere offentliggjorte vers i den eksisterende form går tilbage til 1886.

Se også en synoptisk sammenstilling af de tre versioner.

Pastor og Pontoppidan-forsker Thorkild Skjerbæk har i 1985 skrevet en artikel om digtet i Højskolebladet.

Digtet indgår som eneste HP-bidrag i Dorthe Eriksen, Jørgen Kurth, Ester Larsen og Leif Olsen (red.): Kanon i folkeskolen – dansk 1.-3. Klasse. 2 bind, illustreret. Forlaget Alinea.