[Jul]

Så melder Sagnet: at ved Nattetide,
et Barn blev født ved Asenindens Side.
… End synes jeg i Julenattens Glæde
at høre æslet skryde – Barnet græde.

Henrik Pontoppidan


Denne "devise" (klik på den for stor gengivelse) hang i tegnet gengivelse sammen med andre digteres bidrag på et helsides juletræ i juleheftet Jule-Roser. Skandinavisk Juleblad i 1886. Det vides ikke om de tre prikker står for en udeladelse af noget mellemliggende. Om det er forfatteren eller redaktøren der i så fald har foretaget udvalget, vides heller ikke. Men digtets senere historie tyder på at de tre prikker står for andet end som opfordring til læserens eftertanke.

Teksten er sat med en "håndskrift" og underskrevet med en faksimile-signatur: Henrik Pontoppidan. De øvrige 15 bidragydere, alle ældre end Pontoppidan, er: Frits Holst (1834-1909), Theodor Caspari (norsk, 1853-1948) Nordahl Rolfsen (norsk, 1848-1913), Didrich Didrichsen (1814-87), Thomas Lange (1829-87), Kristian Gløersen (norsk, 1838-1916), Oscar Levertin (svensk, 1862-1906), Chr. Richardt (1831-92), Erik Bøgh (1822-99), Helena Nyblom (svensk, 1843-1926), H.F. Ewald (1821-1908), Kristofer Randers (norsk, 1851-1917), Wennerberg (node), Anne Charlotte Edgren-Leffler (1849-92) plus den svenske Albert Ulrik Bååth (1853-1912).